Analiza existențială

Bazele analizei existențiale și logoterapiei au fost puse în anii 30 de către Viktor Frankl, psihiatru și neurolog, munca sa fiind continuată și îmbogațită de Alfried Längle, discipol și colaborator apropiat al acestuia(în perioada 1982-1991). Längle a elaborat și dezvoltat conceptul celor 4 motivații fundamentale1, ca bază teoretică și practică atât în domeniul cercetării știițifice cât și pentru dialogul terapeutic. De asemenea, mulțumită lui, analiza existențială dispune de metode specifice de intervenție terapeutică precum analiza existențială personală, metoda analizei biografice sau metoda găsirii poziției personale, pentru a cita doar câteva4.

”În acest nou context analiza existențială și logoterapia au cunoscut în ultimul deceniu și jumătate o dezvoltare deosebită, evoluând de la ceea ce Frankl vedea ca o completare a psihoterapiilor tradiționale la o metodă de psihoterapie bine structurată și de sine stătătoare, recunoscută ca atare și nominalizată oficial în state ca Austria și Elveția drept una din principalele orientări de formare și practică psihoterapeutică.”(C. Furnică)

Analiza existențială vede omul ca aflându-se într-un schimb dialogic permanent pe de o parte cu lumea(”eu devine eu doar prin tu” M. Buber) și pe de altă parte cu sine însuși3. Acesta nu se află la cheremul proceselor psihice sau influențelor exterioare ci participă, se află acolo, dă formă, el însuși, vieții sale2. Omul este permanent chemat să dea propriul răspuns întrebărilor vieții(”Viața însăși este cea care pune întrebări omului… el este cel interogat, cel ce răspunde vieții – este responsabil față de viață” V. Frankl)3.

În analiza existențială scopul este să înlesnim persoanei drumul către: o trăire(spirituală și emoțională) liberă, luări de atitudine autentice și a se purta responsabil cu sine însuși și lumea sa3.

Analiza existențială poate fi definită ca o metodă psihoterapeutică fenomenologic-personală ce urmărește să ajute omul să poată trăi cu acord interior. Analiza existențială se orientează mai degrabă către trăire, este vorba aici mai mult despre a întelege decât despre a explica2.

Bibliografie:

  1. What is EXISTENTIAL ANALYSIS and LOGOTHERAPY? – http://www.existential-analysis.org/fileadmin/4editors/dokumente/GLE-engl/Folder_EA__2012.pdf
  2. Was ist Logotherapie und Existenzanalyse? – http://www.existenzanalyse.org/Was-ist-Existenzanal.850.0.html
  3. Existenzanalyse, Markus Angelmayr – http://markusangermayr.at/psychotherapie/existenzanalyse.html
  4. Ce este analiza existențială și logoterapia, Cristian Furnică, Revista română de psihiatrie – http://www.romjpsychiat.ro/article/ce-este-analiza-existentiala-si-logoterapia